اهنگ های فیلم املی پولن اثر اهنگ ساز و نوازنده فرانسوی yann tiersen هستند که پس از ساخت این اهنگ ها به شهرت بین المللی دست یافت:

track1

track2

track3

track4

track5

track6

track7

track8

track9

track10

track11

track12

track13

track14

track15

track16

track17

track18

track19

track20


نویسنده : 420 ، تاریخ : ششم تير 1391 ، ساعت : 06:37